Stravování 


Způsob platby : 

Nově lze platba za stravné provést i bankovním převodem. Platba musí být odeslána nejpozději 12tého dne v měsíci. Částka bude vyvěšena na dveřích v MŠ. Ostatní informace rodiče obdrželi na třídních schůzkách.

Aktuality - Vybírání stravného a úplaty za ČERVENEC A SRPEN 2023

Stravné za měsíc květen můžete platit i v hotovosti u hospodářky dne: 14.6. (od 7:00 - 15:00 hodin).


Jídelníček

Dobrou chuť Vašim dětem přejí kuchařky Libuše Kuncová a Jaroslava Bělohorcová.