Prohlášení přístupnosti


Mateřská škola, Ústí nad Labem, Emy Destinové 2027/1, příspěvková organizace se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky www.msedestinove.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 15. 7. 2020.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Kontakt pro zpětnou vazbu ohledně přístupnosti (náměty, dotazy, informace o problémech) a pro získání informací uvedených na internetové stránce školy:
MŠ Ústí nad Labem, Emy Destinové 2027/11, 400 01 Ústí nad Labem
Alena Deylová, e-mail: reditelka@msedestinove.cz, tel.: 472 775 919

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost výše se lze obrátit na Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu, Náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4, e-mail: pristupnost@mvcr.cz.