Akce MŠ


Akce mateřské školy v průběhu roku

Aktivity provozované v MŠ jsou pro rodiče zdarma.


 • divadelní a hudební představení pro MŠ
 • keramické dílny v DDM - hrátky s hlínou
 • výlety
 • účast na výtvarných soutěžích
 • Mikulášská nadílka
 • Mikulášská a vánoční besídka + tvoření s rodiči
 • fotografování
 • karnevalový masopustní rej masek
 • vítání jara
 • oslava dne lesů
 • oslava dne vody
 • oslava Země (třídění odpadu)
 • návštěvy muzeí, výstav
 • kouzelnická představení
 • návštěva nemocnice, heliportu a záchranné služby
 • návštěva dopravního hřiště
 • návštěva zoo
 • exkurze u hasičů
 • besedu a Městskou policií a ukázkou psovodů
 • Svátek matek
 • oslava MDD
 • rozloučení s předškoláky
 • návštěva farmy PIDI MID

Nadstandartní aktivity

 • polytechnická výchova, projekty "Pohádkové čarování", "Zdravý životní styl našich dětí"
 • solná jeskyně
 • seznámení s angličtinou
 • výtvarně - pracovní výchova
 • hudebně - pohybová výchova
 • Edukační laboratoř - digitální vybavení... naše mateřská škola se zapojila do projektu digitalizace škol

Akce ve spolupráci s rodiči

CELOROČNĚ

 • návštěva solné jeskyně
 • návštěva divadel
 • organizace výletů
 • sběr PET víček
 • drobné opravy v MŠ a na školní zahradě
 • půjčování literatury do MŠ

ZÁŘÍ

 • ovocný den

ŘÍJEN

 • tvoření z přírodnin
 • Skřítek Podzimníček

LISTOPAD

 • sběr přírodnin
 • podzimní čarování
 • Halloween

PROSINEC

 • Mikulášská a vánoční vystoupení dětí
 • vánoční tvoření s rodiči

LEDEN

 • sněhulákový den
 • zimní čarování
 • divadelní den

ÚNOR

 • Masopustní a karnevalové veselí, rej masek
 • výlet do Planetária

BŘEZEN

 • 22.3. Světový den vody
 • výzdoba

DUBEN

 • oslava Dne Země
 • třídění odpadu
 • velikonoční zajíček

KVĚTEN

 • Svátek matek
 • tvoření s maminkami

ČERVEN

 • závěrečný výlet
 • oslava MDD
 • rozlučka s předškoláky