Povinně zveřejňované informace


1. Název

Mateřská škola, Ústí nad Labem, Emy Destinové 2027/11, příspěvková organizace

2. Způsob založení
Zřizovací listina zde

3. Organizační struktura:
Mateřská škola se školní jídelnou.
Počet tříd: 2
Počet dětí: 50
Počet zaměstnanců: 10

4.Kontaktní spojení
Kontaktní poštovní adresa: Mateřská škola, Ústí nad Labem, Emy Destinové 2027/11, příspěvková organizace, Emy Destinové 2027/11, 400 01 - Ústí nad Labem
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Emy Destinové 2027/11, 400 01 - Ústí nad Labem
Úřední hodiny: každý den od ...... v ředitelně školy
Telefonní čísla: +420472 775 919, +420 603 276 633
Datová schránka: pvsk28v
Adresa internetové stránky: https://www.msedestinove.cz/
Adresa e-podatelny: reditelka@msedestinove.cz

5. Bankovní spojení
.......

6. IČO: 72744812

7. DIČ

8.Dokumenty
8.1. Informační memorandum MŠ Emy Destinové naleznete zde
8.2 Školní řád k nahlédnutí zde
8.3 Organizační řád k nahlédnutí zde
8.4 Provozní řád školní jídelny k nahlédnutí zde

8.4 Schválený rozpočet školy
Návrh rozpočtu na rok 2022

Návrh střednědobého výhledu na roky 2023-2024

Očekávané plnění rozpočtu p.o. na rok 2022

9.Žádosti o informace
Informace lze získat ústně či písemně na adrese: Emy Destinové 2027/11, 400 01 - Ústí nad Labem nebo elektronicky na adrese reditelka@msedestinove.cz

10.Příjem žádostí a dalších podání
Žádosti a stížnosti, návrhy a podněty lze podávat elektronicky na adresu: reditelka@msedestinove.cz nebo písemně na výše uvedenou adresu.

11.Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
Popisy postupů neexistují.

12.Předpisy
12.1 Nejdůležitější používané předpisy:
Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon
Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání
Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenvi úrazů dětí, žáků a studentů
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Zákon č.250/2000 Sb. zákon o rozpočtových pravidlech
Zákon č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím,
č. 500/2004 Sb., správní řád
Směrnice č.13/2007 Svobodný přístup k informacím a jejich ochrana. Celé znění směrnice naleznete zde

12.2 Vydané právní předpisy
Neexistují

13.Úhrady za poskytování informací
13.1 Sazebník úhrad naleznete ve Směrnici č.13/2007 Svobodný přístup k informacím- viz výše

14. Licenční smlouvy
Neexistují.

15. Výroční zpráva podle zákona č.106/1999Sb.