O mateřské škole


Mateřská škola se nachází v krásné zrekonstruované vile se zahrádkou, který dětem umožňuje prostor pro pohybové hry a další aktivity. Denní program má vyvážený poměr řízených a neřízených činností, aktivity a odpočinku. Program má strukturu každodenní činnosti, práci a hru tvoří běžný denní řád, s nímž se děti seznámí a který je uspokojuje.

Je připraven vždy se zřetelem na potřeby vývoje dětí, je pružný, umožňuje reagovat na neplánované situace, dovoluje si i zohlednit náladu dětí. V naší mateřské škole máme dvě třídy - Kytičky pro mladší děti a Sluníčka pro děti starší a předškoláky. Nižší počet dětí nám, na rozdíl od vícetřídních mateřských škol, umožňuje realizovat individuální, zajímavý a smysluplný koncept vzdělávání. Rodinný typ dvoutřídní mateřské školy nabízí dětem i jejich rodičům rodinné prostředí. Základním posláním naší školy je vytvořit pro všechny děti bezpečné a podnětné prostředí, ve kterém se budou cítit příjemně. Klademe důraz na všestranný rozvoj osobnosti dítěte v úzké spolupráci s rodinou.