Návštěva ZUŠ Evy Randové

23.05.2023

Dnes děti ze třídy Sluníček navštívily ZUŠ Evy Randové v Ústí nad Labem, ve které si pro ně žáci základní umělecké školy a jejich učitelé připravily krátkou hudební pohádku doprovázenou smyčcovými a dechovými nástroji, které si děti měly potom možnost i vyzkoušet.