Týden u Kytiček: Smysly

11.02.2023

V třídě Kytiček se tento zaměřily na 5 důležitých smyslů našeho těla, díky kterým v životě fungujeme - ZRAK, ČICH, CHUŤ, SLUCH, HMAT.