Zápis dětí pro školní rok 2019/2020

Zápis dětí proběhne dne: 14.5.2019 od 8 – 14 hodin, 15.5.2019 od 8 – 12 hodin.

Žádost o přijetí je možné stáhnout od 14.4. Na stránce: https://zapisms.usti-nad-labem.cz

Kdo nemá možnost Žádost vytisknout, může si ji přijít vytisknout k nám do MŠ ve dnech 16.4. a 29.4. od 10-12 hodin.

K zápisu si prosím přineste: vyplněnou žádost o přijetí do MŠ potvrzenou lékařem, rodný list dítěte, kartičku zdravotního pojištění dítěte, svůj OP, doklad o vašem trvalém bydlišti, je-li odlišné od bydliště uvedeném v OP.

Nahlédnutí do spisu: seznámení s podklady před vydáním rozhodnutí bude možné dne 17.5. 10-11 hodin.

Zákonní zástupci přijatých/nepřijatých dětí si mohou vyzvednout Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte dne 22.5. – 23.5. od 6 – 12 hodin. 

Volných míst: 10