Povinně zveřejňované informace

 1. http://www.msedestinove.cz/wp-content/uploads/2016/04/memorandum11.docx Název Mateřská škola, Ústí nad Labem, Emy Destinové 2027/11, příspěvková organizace
 2. Důvod a způsob založení zřizovací listina vystavena dne 31.10.2002 s platností od 1.1.2003
 3. Organizační struktura – příspěvková organizace, struktura
 4. Kontaktní spojení –                                                                                             4.1. poštovní adresa – Mateřská škola, Ústí nad Labem, Emy Destinové 2027/11,                                                                                                                  4.2. adresa úřadovny (podatelny) adresa úřadovny pro osobní návštěvu je totožná s kontaktní poštovní adresou                                                                   4.3. úřední hodiny pondělí – pátek 11:30-12.00,                                                   4.4. telefonní číslo – 47 277 5919                                                                           4.5. fax – není k dispozici                                                                                      4.6. adresa internetové stránky – www.msedestinove.cz
 5. Platby lze poukázat 181 763 735/0300
 6. IČO 72744812
 7. DIČ – nemáme
  1. Dokumenty: 8.1. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s názvem: Jaro, léto, podzim, zima, celý rok nám bude prima, směrnice: Školní řád, Výše úplaty 8.2. Rozpočet školy: Provozní rozpočet stanovuje zřizovatel a rozpočet na platy zaměstnanců mateřské školy poskytuje stát (rozpočet na rok 2020), schválený rozpočet p. o. na rok2021 a schválený střednědobý výhled rozpočtu p. o. v letech 2022-2023.
 8. Žádosti o informace: veškeré informace lze získat ústně v MŠ, nebo písemně na emailu: reditelka@msedestinove
 9. Příjem žádostí a další podání: lze podávat ústně do protokolu nebo písemně prostřednictvím ředitelky MŠ v kontaktním místě: Emy Destinové 2027/11, 400 01, Ústí nad Labem, nebo na emailu: msedestinove@volny.cz
 10. Opravné prostředky: možné podávat písemně 30 dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitelky MŠ na adrese: Emy Destinové 2027/11, 400 01, Ústí nad Labem
 11. Formuláře: Žádost o poskytnutí informace naleznete ZDE
 12. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací: nejsou stanoveny
 13. Předpisy: 14.1. Nejdůležitější používané předpisy: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním , vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých                                                                                                         14.2. Vydané právní předpisy: nemáme
 14. Úhrady za poskytování informací: viz sazebník níže                                          15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací: ZDE                                       15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací: nemáme
 15. Licenční smlouvy: nemáme
 16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.: ZDE
 17. Informační memorandum